false

Ledarskapsutveckling

.

Yes, You Can! “Jag tror på varje människas förmåga att utvecklas. Jag hjälper dig att locka fram ditt bästa jag, det får dig att vilja göra saker som betyder något för dig och för andra. Du blir framgångsrik på att leda och leva.”

COACHNING & LEDARSKAP
Julia Karhu har dubbel universitetsexamen, ena i kognitiv neurovetenskap och psykologisk coaching och andra i arbets- och organisationspsykologi. Hennes specialistområde är välbefinnande och psykisk hälsa. Hon har bland annat coachat i ett forskningsprojekt i syfte att höja motståndskraften till stress och att skapa balans i livet, vilket gav ett resultat i lägre sjukskrivningar i personalgruppen upp till ett år efter coaching insatsen.

Julia Karhu

VÄLBEFINNANDE OCH ARBETET

Vi spenderar runt 92 000 timmar på arbetet under vår livstid. Flera medarbetare räknar dessa timmar med en längtan om att de ska ta slut. Hur skulle arbetsplatsen förändras om vi bestämmer oss för att ta tillvara på dessa timmar? Hur skulle medarbetarnas välbefinnande påverkas om de slutade räkna timmar? Det är en skillnad på framgångsrika organisationer och de som inte når ända fram. Utan entusiasm är det svårt att nå önskade mål och ökad tillfredsställelse. När medarbetarna finner sitt arbete meningsfyllt och mår bra, ökar produktiviteten och lönsamheten.

PSYKOLOGISK MOTSTÅNDSKRAFT

Att ta sig tillbaka från stunder då du har skäl nog att ge upp, det kallas för psykologisk motståndskraft. Psykisk ohälsa utgör nästan hälften av Sveriges sjukskrivningar. Förebyggande arbete krävs för att minimera risken att drabbas av psykisk ohälsa. Forskare har skapat verktyg och strategier för att stärka din psykologiska motståndskraft. Genom träning kan människor blomstra trots höga krav och motgångar. Det finns verktyg för att optimera individer att lyckas, med välbefinnandet i behåll.

KEEP CALM OR GET EXCITED?

Det är dags för prestation. Du ska stå på scen. Du ska leverera. Keep calm.
Att försöka vara lugn i en stressad situation är att välkomna ett misslyckande.
Stress förklaras vanligen som positiv eller negativ, men stress är bara stress.
Människor är i behov av stress för att överleva samtidigt som människor kan dö av stress.
När är stress farligt och när kan vi välkomna stress med öppna armar?