false

Individ- och teamutveckling

Alltifrån korta föreläsningar och aktiviteter till längre skräddarsydda upplägg inom individ, team och organisationsutveckling.

Programmet planeras i nära samråd med beställaren så att syfte och mål skall löpa som en röd tråd i programmet.

Roland “Tigern” Ericsson driver företaget Livslära och har under de senaste 15 åren arbetat med att utveckla personalgrupper, ledare och organisationer inom näringsliv, kommun, skola och idrott.

Han föreläser, coachar och leder processer inom personlig utveckling, teamutveckling, ledarskap, mental träning. kreativitet och nytänkande där deltagarna själva blir aktiva. Roland har en bakgrund som elitidrottare, konstnär, säljare och har även arbetat inom sjukvården. Han är utbildad inom mental träning, UGL-Utveckling av Grupp och Ledare och inom lösningsfokuserad handledning, coaching (ICF)

LÄS MER

Nedan presenteras ett urval av vad Roland har att erbjuda. Vi förmedlar kontakten sedan arbetar Roland fram ett koncept som passar just er.

TEAMBUILDING / TEAMUTVECKLING (halvdag och heldag)
Vi varvar korta teoripass med ”roliga” samarbetsövningar och diskussioner. Övningarna genomförs både utomhus och inomhus och följs upp med en process genomgång.
Ni får en inblick i upplevelsebaserad inlärning samt en del tankar och idéer med Er hem att utveckla i den egna gruppen.

”TURSKOLAN” – TUR ÄR INGEN SLUMP! (ca 2 tim)
En föreläsning och workshop för er som är nyfikna på hur ni kan öka er tur. Vi arbetar utifrån fyra vetenskapliga principer, som visat sig leda till ökad tur. Du får med dig konkreta verktyg som kan användas både i arbetet och privat.

LÖSNINGSFOKUS – VÄGEN TILL NYA MÖJLIGHETER! (ca 2-3 tim)
En föreläsning och introduktion till lösningsfokuserat arbetssätt. Lösningsinriktat synsätt är ett positivt, enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och individer. Målsättningen är att deltagarna efter föreläsningen såväl ska ha en allmän inblick i tankesättet, samt få med sig några konkreta redskap som kan användas.

GRUPPCOACHING – MED MÅLFOKUS (ca 2 tim)
Gruppcoachning är en metod och process som hjälper grupper och team uppnå och förtydliga mål. Genom frågor hjälper jag er att sätta motiverande mål och skapa förutsättningar för att nå dem. Den utgår från gruppens inneboende kraft och dynamik och ger deltagarna delaktighet, ansvar och engagemang.