PENSIONATET I GÖTEBORGS SÖDRA SKÄRGÅRD
Telefon 031-973230
ÄLVASKÄREN
För mycket länge sedan var det isländska sjöfarare som benämnde öarna i Göteborgs skärgård för Älvaskären, skären vid älvens mynning. Numera bor här inte bara fiskare, sjöfarare och redare utan befolkningen har utökats med utflyttade storstadsmänniskor som söker det överblickbara och vackra vid havet. Det som lockar den tillfällige besökaren mest är förstås bad i det klara, salta vattnet, men även kalla vinterdagar är en tur till öarna en fantastisk upplevelseÖARNA IDAG

Södra skärgården är ett ösamhälle utan privatbilar. Här finns ca 4500 åretruntboende och sommartid befolkas skärgården med det dubbla. De öar som året runt trafikeras av skärgårdsbåtar är förutom Styrsö; Asperö, Brännö, Donsö, Köpstadsö, Vargö och Vrångö. Tack vare broförbindelsen mellan Donsö och Styrsö är det lätt att ta sig till fots eller med cykel mellan de två öarna.

 

Vädret i skärgården

Läs mer om vårt erbjudande
Läs mer om vårt erbjudande
Läs mer om vårt erbjudande
Phone: +46 31 973230          info@pensionatskaret.se     Postaladress: Pensionat Styrsö Skäret AB, Skäretvägen 53, SE-430 84 Styrsö, SWEDENOm Cookies